Vragen?

Heeft u een vraag of zoekt u contact?

Contact

10 Zekerheden

De Dutch Car Restorers maken met u duidelijke schriftelijke afspraken ten aanzien van de restauratiekosten, de tijdsplanning, de fasering en de betaling van de te verrichten werkzaamheden.

Dit betekent dat zij zich aan strikte richtlijnen houden bij het aangaan van overeenkomsten, de zogenaamde 10 zekerheden:

  1. De oplevertermijn wordt overeengekomen.
  2. Het totaalbedrag is inclusief BTW.
  3. Eventuele stelposten worden vermeld.
  4. De te verwerken onderdelen worden omschreven.
  5. De offerte moet door beide partijen worden ondertekend.
  6. De uitsluitingen en onzekerheden worden vastgesteld.
  7. De werkzaamheden worden gespecificeerd omschreven.
  8. De termijnen en wijze van betaling worden vastgelegd.
  9. De werkzaamheden worden onder FOCWA-garantie uitgevoerd.
  10. De FOCWA leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing.